ماشین حساب پیشرفته آندروید Panecal Scientific calculator 1.8.3

http://www.pic.gsmfa.com/90/Panecal%20Scientific%20calculator.jpg

 

Panecal Scientific calculator  ماشین حساب پیشرفته و مهندسی برای گوشی های آندروید 2.1 به بالاتر است

این ماشین حساب قدرتمند قادر به محاسبه لگاریتم و توابع مثلثاتی و… می باشد

 

 

قابلیت ها به نقل از سازنده این نرم افزار:

* Re-edit the numerical formula by △ key.
* A vibration and orange color key input confirmation. You can modify the vibration length in ALT+Setup.
* Arithmetic, trigonometric, inverse trigonometric, exponential, logarithmic function, power, power root function, factorial, and corresponds to the absolute value operations.
* DEG, RAD, GRAD mode.
* FloatPt, Fix, Sci, Eng mode.
* BS key, DEL key, INS key.

ادامه نوشته ماشین حساب پیشرفته آندروید Panecal Scientific calculator 1.8.3 .
Tags: , , , , , , ,