دیوان حافظ ویرایش دوم برای گوشیهای جاوا

http://www.pic.gsmfa.com/90/Hafez.jpg

 

ویرایش دوم از دیوان حافظ که این نرم افزار با فرمت جاوا است و بر رویه بیشتر گوشی ها به خوبی اجرا می شود

با استفاده از این نرم افزار شما میتونید اشعار حافظ را بخوانید و مرور کنید و یا فال حافظ بگیرید.

 

 

ادامه نوشته دیوان حافظ ویرایش دوم برای گوشیهای جاوا .
Tags: , , , , , , ,